Jump to content

Chat Rules


Featured Comment

1. Huwag mag-spam, manggulo o manakit (gamit an g salita) ng kapwa manlalaro. Iwasan din ang caps.


2. Huwag magpassive beg o humingi ng tips, rain, loan o pagdodoble ng coins. Iwasan gumamit ng mga alts.

3. Bawal ang kahina-hinalang aktibidad na maaaring makitaan bilang potensyal na pandaraya o scam. Ipinagbabawal din ang pagpapangap o pag-impersonate ng ibang manlalaro. 

4. Huwag makipagnegosasyon o transaksiyon sa advertising / trading / pagbebenta / pagbili o pag-alok ng mga serbisyo. (Ang mga trade account ay permanenteng naka-mute)

5. Iwasan gumamit ng m ga URL shortening services. Laging i-chat ang tunay na link.

6. "Filipino Chatroom" - Gamitin ang itinilagang wika, hangga’t maaari ay gamitin ang Tagalog sa chat.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...